In memoriam Henk Schelle (1933-2022)

Op 13 mei is ons oudste en ere lid van onze vereniging, Henk Schelle, op 89 jarige leeftijd overleden. Tijdens onze laatste ploegenpresentatie bij Hoppenbrouwers zou Henk gehuldigd worden voor zijn 75-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Door zijn zwakke gezondheid kon hij niet aanwezig zijn.

Henk zat al in het bestuur bij het 25-jarig bestaan van TWC Pijnenburg (1961), in die tijd bestond het bestuur nog uit zes of zeven leden. Hij begon als commissaris maar al snel werd Henk secretaris en maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur. Henk had een eigen rijschool, toen hij daarmee wegens persoonlijke omstandigheden moest stoppen kreeg hij meer tijd voor TWC Pijnenburg. In die jaren was er in Tilburg nog een andere wielervereniging actief. Omdat het aantal wielerwedstrijden op de openbare weg voor de gemeente en de politie een jaarlijkse terug kerende puzzel was geworden, werd er een overleg orgaan geformeerd waarin alle partijen zitting hadden. Als afgevaardigde voor TWC Pijnenburg heeft Henk vele jaren de planning gemaakt voor de Ronde van de Besterd, de Ronde van Korvel. Ronde van de Rooi Pannen, Burg vd Motelplein, de jaarlijkse Oranje Ronde en de klassieker die door het Hart van Brabant werden georganiseerd.

We kunnen dat ons niet meer voorstellen, zoveel wedstrijden op de openbare weg! Inderdaad, en dan vergeet ik nog de Ronde Westermarkt en enkele jaren de Ronde van Tilburg Heikant. De bijeenkomsten met de ambtenaren en de politie waren overdag, in werktijd, Henk was daarbij aanwezig namens TWC Pijnenburg. Een tijdrovende bezigheid die Henk voor zijn rekening nam.

De ledenadministratie was handmatig, overzichten voor het bestuur werden met de typemachine uitgewerkt, computers bestonden nog niet. Ook leverde hij als secretaris een groot deel van de copy voor het clubblad. We kunnen ons tegenwoordig nog nauwelijks voorstellen hoe in de jaren 60 en 70, werd gewerkt. Henk Schelle heeft daarin een groot aandeel gehad, grote dankbaarheid is iets wat daarbij hoort. Bij het afscheid in de aula van het crematorium stonden de oorkondes die hij had gekregen bij zijn 50- en 60-jarige lidmaatschap van Pijnenburg op zijn kist. Met veel respect hebben wij afscheid genomen. Wij wensen mevrouw Schelle veel sterkte.

Namens bestuur en leden TWC Pijnenburg,

Louis Meijs

Tilburgse Wielerclub Pijnenburg

Clubhuis

Bijsterveldenlaan 3
5045 ZZ Tilburg
Nederland

E: info@twcpijnenburg.nl

Ook u kunt ons steunen!

Logo Sponsorkliks