Vacature Secretaris

Per 1 april 2019

Zoek je naar een zinvolle maatschappelijke tijdbesteding?

Een soort bijbaan naast je betaalde baan, het runnen van jouw gezin, het huishouden, hobby’s en andere vrijwillige zaken? Dan zijn wij op zoek naar JOU!

Druk hebben we het allemaal, tijd om vrijwilligerswerk te doen is er eigenlijk niet. Maar zonder jou kan een sportvereniging niet bestaan…

TWC Pijnenburg

TWC Pijnenburg is een sportvereniging met ongeveer 200 leden in de leeftijd van 8 tot 80 jaar. Bij onze wielervereniging is het nooit saai, is er genoeg uitdaging op allerlei vlakken en jij hoeft je echt niet te vervelen.

Functieomschrijving

De secretaris vormt samen met de voorzitter, penningmeester en commissaris het dagelijks bestuur.

 • Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat;
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen (eens per 6 weken), notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst; zo ook aan het Coordinatorenoverleg (4 keer per jaar);
 • Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen;
 • Verzamelt centraal de notulen van overige commissies;
 • Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar;
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;
 • Fungeert als post en e-mailadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar de personen voor wie deze post bestemd is.
 • Is aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen).
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Flexibiliteit

Waar vind je nu een baan die je zo flexibel mag indelen? Werken tot in de late avonduurtjes is gewoon toegestaan.
En oppas regelen is niet nodig. Wij accepteren het volledig dat jij werkt terwijl de kinderen om jou heen aan het spelen zijn.

Wat kan jij?

 • Je hebt basiskennis Word
 • Je bent in het bezit van een pc/laptop
 • Je weet te communiceren met anderen
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je maakt deel uit van het bestuur.

Beloning

Gemiddeld ben je ongeveer een dag per week (8 uur) bezig met de taken. Daarvoor ontvang je veel waardering van onze leden, de ouders, de trainers en het bestuur.

Interesse?

Wij horen graag wie van de leden/ouders/verzorgers ons bestuur komt versterken. Voor informatie kun je contact opnemen met Mark Olieslagers, voorzitter (voorzitter@twcpijnenburg.nl) of de huidige secretaris, Willem Bongaarts.