Week van de vrijwilliger

willem bongaarts vierkantIn mijn korte verhalen heb ik al regelmatig aandacht gevraagd voor het doen van vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. Deze keer eens niet. Mede namens de andere bestuursleden en al diegenen die (nog) niet actief zijn, wil ik bij deze de vrijwilligers en – sters bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen maanden en jaren. Zonder die inzet zouden onze leden niet met zoveel plezier hun sport kunnen beleven. Kortom:

ALLEMAAL BEDANKT !

Lees meer...

Impressie van de ledenvergadering op 25 januari 2016

willem bongaarts vierkantIn een ALV kijken we met leden terug en vooruit. Terugkijken dat gaat nog wel. We hebben verslagen van onze actieve afdelingen en ook de penningmeester heeft weer zijn stinkende best gedaan ons een overzicht te geven van de financiële handel en wandel. Vooruitkijken naar wat de toekomst brengt is al een stuk lastiger.

Niemand zal ontkennen dat we in een tijd leven waarin alles verandert. En snel. Als vrijwilligersorganisatie is het ingewikkeld daar goed en op tijd op in te spelen. Terugkijkend zie je dat het eigenlijk best goed ging en we trots mogen zijn op de behaalde resultaten. Lees de Kanonbal 2016 er nog maar eens op na. Dat betekent niet dat we zonder zorgen zijn en onze blik in de toekomst er een is met veel onzekerheden.

Lees meer...

Open vereniging in tweeërlei opzicht

willem bongaarts vierkantOp 7 oktober organiseerde het Sportbedrijf een avond over de ”Open club”. Daarmee werd bedoeld een club/vereniging die open staat voor zijn omgeving. Zo’n 15 van de bijna 200 verenigingen waren present. Zoals u al vermoed, allemaal verenigingen die aandacht hebben voor hun omgeving; die naast het zijn van sportvereniging ook aandacht hebben voor anderen.

Laten we dicht bij huis blijven: onze vereniging organiseert jaarlijks samen met het ROC Tilburg een project voor een tiental jongeren van de AKA. De naam hebt u vast wel eens langs horen komen: Fiets en sleutel aan je toekomst. We hebben nu twee succesvolle edities gehad. We gaan er mee door.

Lees meer...