Week van de vrijwilliger

willem bongaarts vierkantIn mijn korte verhalen heb ik al regelmatig aandacht gevraagd voor het doen van vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. Deze keer eens niet. Mede namens de andere bestuursleden en al diegenen die (nog) niet actief zijn, wil ik bij deze de vrijwilligers en – sters bedanken voor hun inzet gedurende de afgelopen maanden en jaren. Zonder die inzet zouden onze leden niet met zoveel plezier hun sport kunnen beleven. Kortom:

ALLEMAAL BEDANKT !

Tijdens de algemene ledenvergadering van januari 2016 heeft het HB aangegeven werk te gaan maken van een goed beleid voor onze vrijwilligers: Het werven van vrijwilligers is één, maar het koesteren en belonen van de huidige vrijwilligers is twéé! En als derde is goed afscheid van elkaar nemen minstens zo belangrijk. Maar om dat goed te doen is wel hard nodig dat we precies weten welke vrijwilliger wat doet en ook hoe lang al. En daar hebben we zeker wat achterstallig onderhoud uit te voeren. Inzicht verkrijgen in wie er vrijwilliger waarvoor is en hoe lang al, is de start van een goed beleid.  

Binnen het bestuur ben ik belast met het vrijwilligersbeleid. De komende week zal ik de vrijwilligers binnen onze vereniging een formulier in de handen drukken. Met de vraag dit in te vullen en voor 15 april weer af te geven in de bestuurskamer.
Zo krijgen we overzicht en kunnen we onze vacatures beter in kaart brengen en kunnen gericht aan het werven slaan. Jullie horen er dus nog van!

De week van 4 - 11 april staat in Tilburg in het teken van de vrijwilliger. Onder andere op mupi’s (informatiezuilen) in de stad wordt hier aandacht aan besteed. Ook onze vereniging, de TWC Pijnenburg, komt er op voor. Als je een mupi met onze vereniging er op spot, plaats je foto dan zo snel mogelijk op de Facebook pagina van TWC Pijnenburg! De eerste die dat doet krijgt een paar ‘TWC Pijnenburg 80 jaar’-wielersokken cadeau!

Aan de slag en een goed voorjaar!

Willem Bongaarts, secretaris