Besluiten genomen op de 84e Algemene ledenvergadering

besluit 760x460

Tijdens de Algemene ledenvergadering op maandag 26 november 2018 heeft het bestuur de Begroting 2019 aan de leden voorgelegd. Daar hoorde ook een voorstel bij de contributie voor 2019 vast te stellen. De Algemene ledenvergadering ging unaniem akkoord met de vaststelling van de contributie voor 2019.

  • Algemeen lid was € 53,00 en wordt € 55,00
  • Rennerslid was € 115,00 en wordt € 120,00
  • Jeugdlid was € 63,00 en wordt € 68,00
  • Kaderlid was € 26,00 en wordt € 28,50
  • Ouderlid was € 26,00 en wordt € 28,50
  • Trainingslid was € 53,00 en wordt € 58,00

Ook de begroting 2019 werd unaniem goedgekeurd. Belangrijke wijzigingen tov 2018 zijn:

  • dat amateurs en beloften, met name door de komst van De Kleppers (oud leden van studentenwielervereniging De Meet) meer budget krijgen. Zij willen zich nu ook richten op het NK voor Clubs.
  • dat er voor meisjes en dames, nieuwelingen en junioren minder begroot is vanwege het (te betreuren) vertrek van een groep meiden naar andere verenigingen en een wat kleinere groep een nieuwe groep meiden en jongens van de nieuwelingen en junioren te gaan trainen. De trainers zullen op de achtergrond ondersteund worden door twee zeer ervaren coaches (Twan van Gestel en Jan Gommers). Dit vanuit dezelfde filosofie als waar we met de jeugd succesvol mee aan de gang zijn.
  • er gelden zijn gereserveerd om stappen te kunnen zetten bij de uitwerking en uitvoering van de plannen die er liggen om het parcours te verbeteren.