Jeugdafdeling

Nadat de K.N.W.U. het mogelijk maakte om op 8 jarige leeftijd met wielrennen te kunnen beginnen werd in 1969 de jeugdafdeling opgericht. Enkele jaren later had Pijnenburg reeds een jeugdafdeling met ca 20 rennertjes. Veel renners hebben bij Pijnenburg hun opleiding gekregen.

Nadat eind 1996 Pijnenburg werd geconfronteerd met een enorme terugloop van het aantal jeugdleden, heeft het bestuur met steun van de Rabobank een uniek jeugdstimuleringsproject ontwikkeld. Door de bijdrage van o.a. de Rabobank kunnen aan nieuwe leden voor een kleine vergoeding een racefiets, kleding en een valhelm beschikbaar worden gesteld. De ouders hoeven dus niet direct te investeren in de aanschaf van een dure racefiets. Voor jongens en meisjes maar vooral de ouders wordt de drempel voor de wielersport hierdoor verlaagd.

Dat het stimuleringsproject effect heeft blijkt wel uit de toename van het aantal jeugdleden. Sinds de looptijd van het project is het aantal jeugdleden opgelopen van 4 tot nu zo'n ca. 60. Ook werden hiervoor trainers en begeleiders opgeleid zodat de jeugd onder deskundige leiding op een afgesloten parcours hun sport kunnen beoefenen. De jeugdafdeling heeft elk jaar een aantal neven activiteiten op het programma staan. Zoals, mountainbiken, zwemmen, schaatsen, bowlen en op een zomeravond een barbecue.

Bestuur jeugdafdeling

Voorzitter
Vacant

Secretaris
Vacant
contact

Penningmeester
Mark Olieslagers

Wedstrijden & Activiteiten
Peter van Gils
contact

Coördinator jeugdtrainingen
Peter van Gils

Algemeen lid
Marion Tillema

Trainingen

trainers 2 vierkantVanaf eind maart / begin april trainen we elke dinsdag- en donderdagavond met onze jeugd op ons eigen clubparcours aan de Bijsterveldenlaan in Tilburg. We trainen in vier groepen welke zijn samengesteld op basis van leeftijd en vaardigheden. We werken met vaste trainers op elke groep.

Spelenderwijs houden we ons bezig met diverse facetten van de wielersport. Zo besteden we aandacht aan intervaltrainingen, sprinttrainingen en ook aan duurtraining. Tevens vinden we het belangrijk dat jeugdrenners leren om in de groep te rijden. Met name in de jongste groepen leren de kinderen deze aspecten veelal door middel van spelletjes. Zonder dat ze het in de gaten hebben, zitten ze midden in een sprintles. Of een intervaltraining. Door veel variatie aan te brengen in de trainingen zijn we in staat om de motivatie clubkamp jeugd 2012 tijdrit 020hoog te houden.

Tijdens de zomertrainingen houden we nog een tijdritcompetitie bestaande uit vier tijdritten. De jeugdrenners kunnen zo gedurende het wielerseizoen hun vorderingen meten. Eind mei houden we het clubkampioenschap.

training veldrijdenVanaf oktober gaan we over op veldrittrainingen. Deze trainingen zijn vooral bedoeld om de conditie op peil te houden. Eén keer per week (dinsdagavond) trainen we in twee groepen. Ook deze zijn verdeeld op basis van leeftijd en vaardigheden. Op ons zeer gevarieerde veldritparcours aan de Bijsterveldenlaan kunnen we de kinderen veel uitdaging bieden. Zo hebben we de beschikking over een tweetal “heuvels”, een stuk bos, een zandbak en een trap. We kunnen ons tijdens deze trainingen zeer goed bezighouden met techniek. De kinderen verbeteren in deze periode hun stuurvaardigheden spelenderwijs.

Vanaf januari t/m eind maart houden we voor onze jeugd duurtrainingen. De jongere kinderen (t/m ± 11 jaar) rijden in een aparte groep. De oudere en wat stuurvastere kinderen kunnen voor hun duurtraining aanschuiven bij de volwassenen. Gaandeweg deze trainingsperiode leren ze beter en in een hoger tempo in de groep rijden.

Wedstrijden

Deelname aan wedstrijden door de renners is van net zo groot belang als de trainingen. De kennis die je daar opdoet kan je nooit tijdens het trainen krijgen. Natuurlijk kunnen we niet allemaal eerste worden. Een dagje samen met de clubgenoten is ook gezellig.

Je moet je zelf inschrijven voor de wedstrijden. Dit kan via de website van de KNWU. Als je vooraf al weet dat je niet kunt deelnemen aan de wedstrijd waarvoor je bent ingeschreven moet je jezelf afmelden bij de betreffende organisatie. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je een boete van de KNWU krijgt. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met de wedstrijden waarvoor  je je hebt opgegeven.

Deelgenomen wordt er in eerste instantie aan wedstrijden binnen ons district. Maar het meedoen aan wedstrijden buiten het district kan ook. Voor alle wedstrijden is een licentie nodig. We adviseren alle leden om een licentie te nemen. Met deze licentie kun je aan alle wedstrijden kosteloos meedoen. Deelname aan selectiewedstrijden en het Nationaal kampioenschap is uitsluitend met een licentie mogelijk. Daarnaast ben je ook wa-verzekerd tijdens deze wedstrijden en de trainingen.

De starttijd van categorie 1 staat altijd aangegeven. Deelnemers in categorie 1 t/m 4 worden, vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd in categorie 1,  in de gelegenheid gesteld om in te rijden en het parcours te verkennen. Het parcours is dan voor het verkeer afgesloten. Deelnemers in categorieën 5 t/m 7 kunnen ook het parcours verkennen in de pauze na categorie 4, dit is ongeveer 1,5 uur na de starttijd van categorie 1.

Het rugnummer ga je zelf ophalen bij de permanence. Je levert dan je licentie in en na afloop van je wedstrijd ga je daar ook je rugnummer weer inleveren . Vergeet dan niet om je licentie weer mee terug te nemen. Het rugnummer moet opgespeld worden aan de kant waar de jurywagen zich die dag bevindt. Tevens wordt je geïnformeerd of er verzetscontrole is.

Ongeveer 10 minuten voor de start van jouw categorie moet je aan de kant van het parcours klaar staan. Als de vorige categorie klaar is mag je de weg op rijden. Op ca. 25 - 50 meter voor de startstreep moet je stilstaan. Vanaf hier begint de startprocedure door de jury. Via loting wordt je opgeroepen en mag jij je opstellen voor de startstreep.

In categorieën 1 t/m 4 mag je bij pech, lekke band of valpartij opgelopen tijdens de wedstrijd buiten mededinging meedoen aan de wedstrijd van de volgende categorie. Bij pech, lekke band of valpartij moet jij je wel afmelden bij de jurywagen. In categorie 5 t/m 7 bestaat de mogelijk om bij pech een wiel te wisselen. Dit is toegestaan tot de laatste 5 km van de wedstrijd, op een door de jury aangegeven materiaal post. Je krijgt hiervoor dan een ronde vergoeding.

Tijdens en na de wedstrijd wordt er meestal door de speaker omgeroepen hoeveel eindprijzen er per categorie zijn. Dit is per categorie en per wedstrijd verschillend. Ook de prijsuitreiking is per wedstrijd anders. De eerste drie moeten altijd na de wedstrijd voor de huldiging naar de jurywagen. Voor de ouders/begeleiders is het handig om enkele klapstoeltjes mee te nemen en eventueel een koelbox met eten en drinken, want er is niet altijd een eet of drinkgelegenheid aanwezig. Na afloop van jouw wedstrijd is het aan te bevelen je om te kleden en natte, bezwete kleding te verschonen. Wasgelegenheid is niet altijd aanwezig. Dus neem zelf ook wat water mee om je eventueel een beetje mee te wassen.

Tip: Eet- of drink niet later dan 1,5 u voor de wedstrijd. Maak je niet nerveus, als iets je niet duidelijk is kun je het de trainers en begeleiders altijd vragen.

Bij verhindering of ziekte dien je jezelf af te melden bij de desbetreffende organisatie.

Selectieprocedure NK Jeugd (weg)

Selectieprocedure NK Jeugd weg 2017 district Zuid Oost Nederland

Ook dit jaar heeft de KNWU besloten om de selectie voor het NK weg jeugd 10 juni 2017 te AMERSFOORT over te laten aan de verschillende districten.
Ten behoeve van deze selectie heeft het bestuur van de districtsjeugdcommissie het volgende reglement opgesteld.

 1. Plaatsing voor het NK kan alleen op basis van de resultaten behaald in de volgende wedstrijden: 2 april Tilburg, 16 april Lieshout, 14 mei Uden, 20 mei Brakel, 25 mei Schijndel.
 2. Voor de hiervoor genoemde wedstrijden geldt de volgende puntentelling: 100, 80, 70, 60, 50, 40, 36, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
 3. Van deze vijf wedstrijden tellen de vier beste uitslagen mee.
 4. De definitieve en officiële einduitslagen van de wedstrijdjury, zoals toegepast in de district klassementen, zijn bindend en niet vatbaar voor protest.
 5. Er wordt na elke wedstrijd een geschoonde uitslag gemaakt op basis van alleen de eigen deelnemende districtsleden. Dus niet districtsleden worden uit de uitslag gehaald.
 6. Er is een aparte uitslag/klassement voor jongens en meisjes.
 7. Na 25 mei worden de beste 4 resultaten (punten) per renner opgeteld, waarna een definitief klassement wordt gemaakt.
 8. De aldus ontstane klassementen worden op een nog nader te bepalen datum ontdaan van alle door de KNWU om welke reden dan ook, niet tot het NK toegelaten jeugdrenners. Ook punten behaald door renners die op basis van dispensatie in een categorie lager hebben deelgenomen aan een of meerdere wedstrijden vervallen. Het verlies van deze punten heeft geen invloed op de door andere renners behaalde punten.
 9. Bij deelname met dispensatie in een categorie hoger tellen de behaalde punten gewoon mee voor de selectie van het NK (meisjes).
 10. Naar verwachting zal de startvolgorde tijdens het NK -loting- mede bepaald worden door de aangeleverde selectieresultaten van het district.
 11. Tegen de opgestelde districtsklassementen kan formeel geen protest ingediend worden, deze zijn bindend. Wel is de districtsjeugdcommissie bereid om serieus om te gaan met duidelijk onjuistheden.
 12. Tijdens alle wedstrijden in ons district zal er verzetscontrole plaatsvinden. Bij alle wedstrijden zal worden geloot voor de startopstelling en dan ook voor alle deelnemers. Bij- schrijvers moeten achter aansluiten.

Aantallen per dsitrict:

aantallen nk jeugd 2017

Alle geselecteerde renners zullen een uitnodiging tot deelname aan het NK ontvangen van de KNWU.

Kalender jeugd, district Zuid-Oost 2017

kalender jeugd zon 2017