Die nieuwe baan: die is van ons allemaal!

ontwerp baan

Na dik 25 jaar fietsen op het asfalt van het gemeentelijk parcours aan de Bijsterveldenlaan kregen we de melding vanuit het Sportbedrijf dat er nieuw asfalt op het parcours aangebracht zou worden. Daar waren en zijn we blij mee. Het asfalt werd door een door de gemeente ingehuurd bedrijf gekeurd en de baan is minutieus nagelopen op scheuren en bulten. Alles is in kaart gebracht.


Toen we dit al communiceerden naar onze trainers en leden werd er gedroomd en getekend. Kortom: er ligt nu een ontwerp voor een parcours dat de Tilburgse baan dichterbij het nu en de nabije toekomst brengt. Kijk maar op de tekening die je hieronder kunt downloaden!Begin negentiger jaren hadden we voor die tijd een voorbeeld parcours in Tilburg. Nu worden we, als zesde stad van het land, links en rechts gepasseerd door o.a. Roosendaal, Sittard en Tiel. En wat voor wieler- en schaatstalenten hebben we de laatste jaren niet in Tilburg opgeleid?!

Op 30 april hebben we met de gemeentelijk opdrachtgever en de projectleider de "nieuwe" situatie besproken. Wat nu voorligt, overigens in samenspraak met bestuur en leden van de IJsclub Tilburg op papier gezet, gaat verder dan asfalteren. Erbij komen o.a. een inline-skatebaan van 200m, helling op parcours, brug, pump up parcours, kasseienstrook.
Dat betekent dat we  in goed overleg met de gemeente en ijsclub nu even de asfaltering op "on hold" zetten. Consequentie: geen nieuw asfalt meer in 2018!

DUS: WERK AAN DE WINKEL!

Voor 1 juni 2018 willen we samen met de IJsclub een goed onderbouwd plan bij de gemeente op tafel leggen om onze dromen te verwezenlijken. Uitgangspunt is de tekening die er nu ligt.

Komende week gaat een kleine werkgroep met mensen van TWC Pijnenburg en de IJsclub Tilburg aan het werk om dat plan, inclusief een financiële onderbouwing op te stellen. Helder is dat de gemeente niet alles voor haar rekening wil nemen. Dat houdt in dat we ook een beroep doen op U allen: Kijk in uw netwerk, vrienden- en/of kennissenkring wie kan helpen ons plan te verwezenlijken. Met hulp in natura (o.a. zwarte grond, een brug, kasseien), menskracht of financiën. Daarnaast is persoonlijke hulp van denkers en doeners (onder de leden) natuurlijk ook zeer welkom!

Stuur uw aanbod, mensen die we eens moeten bellen of spreken en opmerkingen zo snel mogelijk naar voorzitter@twcpijnenburg.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur TWC Pijnenburg