EHBO en Reanimatie-avonden

ehbo 2018
Twee maandagavonden in januari hebben een vijftiental Pijnenburgers (ouders, trainers, nieuwelinge, bestuursleden) les gehad van twee vrijwilligers van EHBO-Reeshof. De eerste avond ging het met name over het behandelen van blessures en verwondingen die bij het wielrennen optreden: Wat doe je bij schaafwonden, hoe handel je bij breuken? Wat bij iedereen bleef hangen was wel dat bij het breken van je dijbeen onmiddellijk 112 gebeld moet worden. En natuurlijk oefenden we de stabiele zijligging.

De tweede avond ging het over reanimeren. We leerden de zes stappen die belangrijk zijn:
Graag voor iedereen nog even op een rij:

 1. Controleer het bewustzijn
  • schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
  • geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. Roep om hulp.
 2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)
  • meerdere mensen aanwezig? Laat een persoon 112 bellen en een ander direct een AED halen
  • instructies voor 112 bellen: vraag om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet reageert
  • zet de telefoon op de speaker, zodat de medewerker van de meldkamer je kan helpen terwijl je bezig bent
 3. Controleer ademhaling
  • leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen
  • til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift)
  • kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is
  • geen normale ademhaling en ben je alleen? Haal een AED indien deze direct beschikbaar is
 4. Start direct met 30 borstcompressies
  • zet je handen midden op de borstkas
  • duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in
  • doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut)
 5. Beadem 2 keer
  • doe de kinlift (zie stap 3)
  • kantel het hoofd naar achteren
  • knijp de neus dicht
  • pas mond-op-mondbeademing toe
  • beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas)
  • laat het slachtoffer uitademen
  • beadem in totaal 2 keer
  • ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen
  • als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten
  • onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk
 6. Als de AED er is
  • onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
  • ontbloot de borstkas
  • zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt
  • bevestig de elektroden
  • volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat je mag stoppen

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar toch goed dat weer aantal mensen de cursusavonden gevolgd hebben. Bij voldoende belangstelling willen we graag weer een tweetal avonden organiseren. Meld je aan via secretaris@twcpijnenburg.nl